Πορεία Μετοχής: ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) - ΚΡΕΤΑ

reload
Ώρα Τελευταίας Πράξης:
::
Τιμή Τελευταίας Πράξης:
1,09
Τεμάχια:
0
Μεταβολή %:
0,00
Μεταβολή:
0,00
Τιμή Αγοράς:
0,00
Τεμάχια Αγοράς:
0
Τιμή Πώλησης:
0,00
Τεμαχια Πώλησης:
0
Ανοιγμα:
1,09
Ανώτερη:
1,09
Κατώτερη:
1,09
Διακύμανση:
0,00%
Προηγ. Κλείσ.:
1,09
Πράξεις:
0
Όγκος:
0