Πορεία Μετοχής: ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) - ΚΡΕΤΑ

reload
Ώρα Τελευταίας Πράξης:
17:25:00
Τιμή Τελευταίας Πράξης:
0,84
Τεμάχια:
200
Μεταβολή %:
2,20
Μεταβολή:
0,02
Τιμή Αγοράς:
0,00
Τεμάχια Αγοράς:
0
Τιμή Πώλησης:
0,00
Τεμαχια Πώλησης:
0
Ανοιγμα:
0,83
Ανώτερη:
0,95
Κατώτερη:
0,83
Διακύμανση:
14,46%
Προηγ. Κλείσ.:
0,84
Πράξεις:
8
Όγκος:
2.097