Πορεία Μετοχής: ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) - ΚΡΕΤΑ

reload
Ώρα Τελευταίας Πράξης:
10:38:20
Τιμή Τελευταίας Πράξης:
0,76
Τεμάχια:
19
Μεταβολή %:
7,65
Μεταβολή:
0,05
Τιμή Αγοράς:
0,67
Τεμάχια Αγοράς:
1.000
Τιμή Πώλησης:
0,76
Τεμαχια Πώλησης:
81
Ανοιγμα:
0,76
Ανώτερη:
0,76
Κατώτερη:
0,76
Διακύμανση:
0,00%
Προηγ. Κλείσ.:
0,71
Πράξεις:
2
Όγκος:
100